.

.

KONTAKNÍ INFORMACE

Canapé s.r.o
Tureň 567
903 01 Tureň
Slovensko
IČO: 46 754 415
DIČ: SK202 356 1188
Fio Banka a.s..
číslo účtu: 2000846611/2010